http://hanizaabdjamil.blogspot.com

TEL/SMS 0137342937

May 14, 2010

HONEYZ'S FROZEN FOOD

SANARIAH DARI KEMPAS

4 PKTS PAU SAMBAL
2 PKTS KARIPAP KENTANG
2 PKTS KAIPAP SARDIN
2 PKTS KARIPAP KELEDEK
4 PKTS MINI DONAT